Redera on syväluotaukseen ja kasvun rakentamiseen erikoistunut liikkeenjohdon konsultointiyritys. Käytämme psykologisia menetelmiä selvittämään sitä, minkä olet aina halunnut tietää.

Me emme tuota kilokaupalla tietoa, vaan täsmäymmärrystä Sinulle tärkeimpiin päätöksiin.

Avaintyökalumme on ValueScout®-tutkimus, joka antaa syvän ja selkeän ymmärryksen markkinoiden tilanteeseen: missä on vapaata kasvupotentiaalia, miksi kukin toimija menestyy tai ei menesty. Ratkaisevat asiakaskokemusta ja menestymistä selittävät tekijät löytyvät useimmiten mielikuvien, tunteiden ja arvojen tasolta, jonne perinteisin haastattelu- ja kyselytutkimuksin ei päästä, vaan tarvitaan psykologista ValueScout-menetelmää.

ValueScout auttaa myös näkemään syvemmälle erilaisiin asiakkaisiin ja löytämään tekijät, jotka yhdistävät erilaisia kohderyhmiä heidän erottelunsa sijaan. Usein näennäisesti hyvin erilaisilta näyttävät kohderyhmät voivat mielikuvien ja asiakaskokemuksen tasolla odottaa samaa kokemusta yrityksestä ja brändistä. Markkinoinnin ja myynnin suunnittelu on näin merkittävästi helpompaa ja kustannustehokkaampaa kuin rakentamalla monia erilaisia strategioita eri kohderyhmille. Mm. rakas suomalainen Nokiamme on todentanut tämän yksinkertaisella Connecting people -viestillään.

AdScout® tutkii, mitä suunniteltu tai valmis mainonta tai muu markkinointiviestinnällinen kokonaisuus (pakkaus, nettisivut ym.) kokemuksen ja tunteen tasolla viestii yrityksestä / brändistä – toimiiko se optimaalisesti.

ShopScout® selvittää ostopäätösten syntymistä ja ostamista numeroiden valossa sekä tunnekokemuksellisella tasolla.

TrendScout® tutkii ihmisissä ja yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia psykologisin menetelmin, kysely- ja havainnointitutkimuksin.