redera kirjoittaa:

Suomalaiset 2011

LUOKKAJAKO ONNELLISIIN MENESTYJIIN JA PASSIVISIIN TYYTYMÄTTÖMIIN ON JO TOTTA

– Joka kolmas pohtii työpaikan vaihtoa, sosiaalinen media korvaa reaalikohtaamisia

20.4. julkaistu suomalaisten asenteita, toiveita ja käyttäytymistä selvittävä Rederan Suomalaiset 2011 – tutkimus paljastaa, että luokkajako onnellisiin, kuntoileviin menestyjiin ja passiivisiin tyytymättömiin suomalaisiin on jo totta. Tutkimuksen mukaan suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, vaan liikunnan määrästä ja ruokavalion terveellisyydestä.

Tutkimuksen mukaan kuntoliikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa harrastavat kokevat terveytensä hyväksi (85 % vs. 29 %), ovat onnellisempia ja tyytyväisempiä ihmissuhteisiinsa verrattuna alle kerran viikossa liikuntaa harrastaviin. He myös kokevat työssään enemmän arvostusta ja ovat tyytyväisempiä ajankäyttönsä ja ruokavalionsa hallintaan. Vain kolmannes suomalaisista liikkuu vähintään kolme kertaa viikossa ja kolmannes ei liiku edes viikoittain. Yli 55-vuotiaiden ikäryhmässä vähintään kolme kertaa viikossa liikkuvia on eniten, noin puolet.

Myös ruokavalion terveellisyys korreloi merkittävästi onnellisuuden ja paremman elämänhallinnan kanssa, toisin kuin ammatti, tulotaso tai sukupuoli. Vähintään melko terveelliseksi ruokavalionsa kokevien keskuudessa on kaksin verroin onnellisia  verrattuna ei kovin terveellisesti syöviin. Vain alle puolet suomalaisista syö tuoreita vihanneksia päivittäin, ja noin joka toinen suomalainen on ylipainoinen.

Verrattuna vuoden 2009 tuloksiin talouden piristyminen ei ole juuri nostanut rahan merkitystä suomalaisten arvostuksissa.

Työpaikan vaihtoa pohtii tutkimuksen mukaan viikoittain yli kolmannes alle 45-vuotiaista kokopäivätyössä käyvistä suomalaisista, ja kaksi kolmannesta pohtii vähintään kerran kuukaudessa työmotivaationsa riittävyyttä.

Verkossa viihdytään paremmin kuin lenkkipoluilla ja työssä

Internet koetaan tärkeäksi, eikä siitä haluta luopua. Tutkimukseen vastanneista 2/3 luopuisi mieluummin televisiosta kuin internetistä, nuorista jopa 93 % ja yli 55-vuotiaistakin puolet. Internetin käyttöä viihteeseen on kasvattanut kolmannes. Vastaajista 1/3 luopuisi autosta ennemmin kuin netistä, nuorista jopa 2/3. Niistä, joille sosiaalinen media on tärkeä, 10 % luopuisi puolisostaan ennen sosiaalista mediaa.

Päinvastoin kuin luullaan, internetin kautta ylläpidettävät sosiaaliset kontaktit korvaavat yllättävän hyvin reaalikohtaamisia. Ne, joille sosiaalinen media on tärkeä, ovat yhtä tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa ja parisuhteisiinsa kuin ne joille se ei ole tärkeä.

Sosiaalinen media eli internet-yhteisöt, kuten Facebook, LinkedIN ja Myspace, ovat tärkeitä tutkimukseen vastanneista 38 prosentille naisista ja 28 prosentille miehistä, alle 25-vuotiaista 71 prosentille.

Yli 50-vuotiaat kirivät vauhdilla nuoria kiinni internetin käytössä. Heillä on aikaa etsiä, tutkia ja osallistua verkossa: 40 % on lisännyt netin käyttöä yhteydenpitoon ystävien ja tuttavien kanssa ja 40 % uskoo sen kasvavan jatkossa.

Suomalaiset 2011 -tutkimukseen osallistui yli tuhat 15–70-vuotiasta suomalaista helmi-maaliskuussa 2011. Tutkimus on jatko-osa vuodesta 2003 joka toinen vuosi toistetulle tehdylle tutkimukselle.

Yksi kommentti kirjoitukseen “Suomalaiset 2011”